MIHALIS GKATZOGIAS

Director of Photography

"E71" short film

"E71" short film

Narrative
E71_1.2.1 -
E71_1.8.1 -
E71_1.9.1 -
E71_1.10.1 -
E71_1.11.1 -
E71_1.12.1 -
E71_1.19.1 -
E71_1.20.1 -
E71_1.22.1 -
E71_1.23.1 -
E71_1.29.1 -

"E71" short film

E71

directed by Panos Salapatas


camera crew

DoP: Mihalis Gkatzogias
1st AC: Orestis Psomopoulos
2nd AC: Kiriakos Apostolidis
Gaffer: Dimitris Manousiakis
Electrician: Alexandra Siafaka

shot on Sony F3